Dea Fetiu

Dea Fetiu është asistente hulumtuese në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, ku ajo është e përfshirë në ofrimin e mbështetjes në një numër projektesh kërkimore që shqyrtojnë faktorët që krijojnë cenueshmëri ndaj radikalizimit. Më parë Dea ishte e angazhuar në Lëvizjen FOL si dhe në Qendrën e Debatit. Dea është studente e drejtësisë.