Dani Rodrik

Dani Rodrik është profesor i Ekonomisë Politike Ndërkombëtare në Universitetin e Harvardit. Ai është autor i librit “The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy”, si dhe “Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science”.