Daniel Sunter

Daniel Sunter është themelues i portalit të mbrojtjes dhe sigurisë Balkan Security Network.