Ramadan Ilazi

Kandidat për PhD për Politikë dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin e Qytetit të Dablinit (DCU) dhe studiues i lartë në Qendrën Kosovare Për Studime të Sigurisë (KCSS)

 

nga autori