Dafina Lata

 

Dafina Lata është Gazetare/Hulumtuese dhe Prezantuese. Gjithashtu, ajo është ligjëruese në Departamentin "Media dhe Komunikim" në kolegjin "UBT" në Prishtinë.