Colin Koopman

Colin Koopman është autor i një libri mbi Foucault-në dhe i një numri esesh për The New York Times, Critical Inquiry, etj. Ai ligjëron Filozofi në Universitetin e Oregonit.