Christof Stock

Christof Stock është kreu i Sektorit të Bashkëpunimit në Zyrën e BE-së në Kosovë.