Chantal Mouffe

Chantal Mouffe është profesoreshë e Teorisë Politike në Qendrën për Studimin e Demokracisë në Universitetin Westminster në Londër. Ajo ka ligjëruar dhe hulumtuar në shumë universitete në Europë, Amerikë të Veriut dhe Amerikë të Jugut.