Catherine Zuckert

Catherine Zuckerështë profesoreshë e shkencave politike në Universitetin e Notre Dame në Indiana. Ajo është autore e librit Politika e Machiavellit (2017) dhe Leo Strauss mbi Filozofinë Poltike: Përgjigje ndaj Sfidave të Pozitivizmit dhe Historicizmit (2018).