Blerta Hoçia

Blerta Hoçia është një artiste dhe kuratore nga Shqipëria e cila aktualisht jeton dhe punon në Prishtinë. Ajo ka kryer studimet e larta në Akademinë e Firences. Ka qenë drejtuese e Konservimit dhe Menaxhimit të Arkivit në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi në Shqipëri dhe është themeluese e platformës ndërdisiplinore, Nisesos – Kronika nga Periferia. Aktualisht punon si kuratore dhe hulumtuese në Qendrën e Dokumentimit Kosovë, FDHK.