Blerina Ukshini

Blerinë Ukshini ka përfunduar studimet Bachelor në Shkenca Politike në Universitetin e Prishtinës, ndërsa tani vijon studimet në nivelin Master, drejtimi Integrime Evropiane dhe Administratë Publike. Tash e 2 vite është pjesë e Institutit D4D, duke punuar në programet e “Zgjedhjet dhe partitë politike” si dhe “Qeverisje dhe interesi publik”.