Blerim Vela

Blerim Vela është Doktorant në drejtimin e Studimeve Bashkëkohore Evropiane në Universitetn e Sussex-it. Hulumtimet e tij janë të fokusuara në ndikimin që ka procesi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian tek funksionimi i parlamenteve kombëtare të shteteve kandidate në Ballkanin Perëndimor. Më parë ka punuar për WFD, UNDP dhe OSBE në disa shtete.