Besnik Tahiri

Besnik Tahiri është themelues dhe drejtor ekzekutiv i Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale, Këshilltar i Lartë i Institutit Demokratik Amerikan dhe anëtar i Asociacionit të Ekspertëve të UNDP-së për Qeverisje dhe Zhvillim Lokal dhe atij për Vlerësim dhe Zhvillim me seli në Kanada. Besniku është magjistër i Shkencës së Qeverisjes Lokale dhe Zhvillimit Ndërkombëtar (Universiteti i Birminghamit). Ai ka qenë këshilltar politik i tre kryeministrave.