Besfort Kosova

Besfort Kosova është Hulumtues në Balkan Green Foundation. Studimet bachelor i ka të përfunduara në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Filozofik - Departamenti i Sociologjisë. Ndërsa studimet master i kreu në SHBA, në drejtimin Politika  Zhvillimore Ndërkombëtare në Duke University, në Karolinën e Veriut.