Besa Shahini

Besa Shahini është analiste dhe hulumtuese e çështjeve të integrimit evropian dhe politikave arsimore. Deri në verë 2015, Besa ka punuar si analiste me oganizatën me bazë në Berlin, Inciativa Europiane për Stabilitet (ESI). Ajo herë pasë herë ligjëron dhe shkruan për gazetat ditore në Kosovë. Besa ka master nga Hertie School of Governance në Berlin.