Besar Gërgi

Besar Gërgi është hulumtues i marrëdhënieve ndëkombëtare. Studimet master i ka përfunduar në Universitetin Katolik të Leuvenit ndërsa ato bachelor në RIT Kosovë. Interesat hulumtuese i ka në fushat e analizës së politikës së jashtme, në gjeopolitikë dhe në politikën ekonomike.

nga autori