Besa Luzha

Besa Luzha është profesoreshë e muzikës në Universitetin e Prishtinës. Ajo ka doktoruar për Edukim Muzikor në Universitetin e Londrës në Institutin e Edukimit. Besa është gjithashtu anëtare e ekipit realizues të festivalit të muzikës klasike Chopin Fest.