Bardhyl Salihu

Bardhyli Salihu është diplomuar në fushën e Administrimit të Biznesit dhe Menaxhmentit pranë universitetit Webster në Vjenë (2011), kurse magjistraturën për Praktikat e Menaxhmentit të Avancuar e ka përfunduar në Universitetin Bath në Angli (2015). Ai ka punuar në sektorin bankar, në projekte për zhvillimin e kapaciteteve institucionale dhe në konsulencë menaxheriale. Shkrimet e tij shtrihen kryesisht në fushën e ekonomisë dhe politikave publike, me interes të veçantë në efektet e ndërhyrjes shtetërore në tregje.

nga autori