Aykan Erdemir

Aykan Erdemir është drejtor i programit për Turqin në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive dhe ish deputet i Parlamentit turk.