Asdren Osaj

Asdren Osaj është hulumtues i politikave në Institutin Demokraci për Zhvillim (D4D). Ai ka përfunduar
studimet e larta në ekonomi dhe ka qenë i angazhuar si analist dhe këshilltar i jashtëm në
institucionet lokale dhe qendrore të qeverisjes. Interesimet e tij janë kryesisht në qeverisjen
lokale në aspektin e avancimit të politikave lokale.