Artan Mustafa & Tobias Spöri

Artan Mustafa dhe Tobias Spöri janë anëtarë të grupit kërkimor për Europën Juglindore në Universitetin e Vjenës.