Artan Demhasaj

Arton Demhasaj punon qe 10 vjet në Organizaten Çohu, në fillim si këshilltar ligjor, pastaj  si përfaqësues i autorizuar dhe aktualisht si drejtor ekzekutiv. Demhasaj ka përfunduar studimet themelore dhe master në shkenca politike, studimet themelore në fakultetin juridik dhe është në përfundim të studimeve master në fakultetin juridik - drejtimi penal. Arton Demhasaj ka marrë pjesë në shumë grupe punuese për hartimin e ligjeve, sidomos në fushën e luftimit të korrupsionit.