Armend Muja

Është Ligjërues i Ekonomiksit Publik dhe Menaxhmentit Strategjik në UBT. Ai ka punuar si këshillar dhe kontribues në Planin Strategjik Arsimor 2011-2016, Planin Kombëtar të Zhvillimit dhe Planin Kombëtar të Reformave Ekonomike. Muja ka punuar si komentator politik, aktivist i shoqërisë civile dhe këshilltar për institucione dhe organizata ndërkombëtare. Muja ishte themelues dhe aktivist i Federalistëve të Rinj Evropian (JEF Kosova). Ai më parë ka punuar si hulumtues i asociuar në Parlamentin Britanez, zyrtar i lartë i Kombëve të Bashkuara dhe bashkëpunëtor i asociuar në Parlamentin Evropian. Muja ka mbaruar studimet posdiplomike në Britani të Madhe.