Arlinda Guma

Arlinda Guma është autore e dy romaneve dhe e disa kolonave në shtypin e shkruar të Tiranës.