Arlinda Gashi

Arlinda Gashi është studiuese e psikologjisë. Ajo ka përfunduar studimet bazike në fushën e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, ndërsa aktualisht është në vijim të studimeve master në fushën e Neuropsikologjisë në Universitetin e Oldenburgut në Gjermani. Ndër fushat më me interes të saj është studimi i çështjeve sociale në nivel neuroshkencor.