Argnesë Haxhijaj

Argnesë Haxhijaj, është në përfundim të studimeve për gazetari në Universitetin e Prishtinës.