Argjenta Plakolli

Argjenta ka përfunduar doktoraturën në fushën e burimeve njerëzore dhe sjelljes organizative. Gjatë viteve të fundit ka punuar si konsulente në fushën e menaxhimit të karrierës duke përfshirë ndërtimin e kapaciteveve, orientimin në karrierë, analizën e tregut të punës dhe digjitalizimin e arsimit. Nga viti 2016 është ligjeruese e lëndëve që lidhen me zhvillimin profesional dhe menaxhimin e burimeve njerëzore.