Ardita Dushi

Ardita Dushi është studiuese,  hulumtuese dhe doktorante në Universitetin e Zagrebit, Fakulteti i Shkencave Politike, e përqendruar në teoritë politike dhe analizë të diskursit politik. Ka të përfunduar studimet në Shkencë Politike dhe Gazetari.  Aktualisht ajo është e angazhuar në hulumtime dhe studime në fushën e politikës. Në vitet 2012- 2013 ka qenë e angazhuar si pjesë e stafit politik pranë Zyrës së Presidentit të Kroacisë z. Ivo Josipovic ndërkohë që nga viti 2014 punon si këshilltare e Avdullah Hotit- ish Ministër i Financave, aktualisht Kryetar i Grupit Parlamentar të LDK-së.

nga autori