Ardijan Sainovic

Ardijan Sainovic është doktor i shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, studiues postdoktoral në Qendrën Emile Durkheim, në Qendrën Kombëtare Franceze për Hulumtime Shkencore dhe ligjerues në Sciences Po Bordeaux (Francë). Puna e tij mbulon çështje në teoritë e marrëdhënieve ndërkombëtare, zgjidhjen e konflikteve, politikën e jashtme, politikat e pushtetit, rendin ndërkombëtar dhe Ballkanin.