Ard Morina

Ard Morina është magjistër në Marrëdhënje Ndërkombëtare nga New School University, New York. Analist i tregtisë, sigurisë dhe zhvillimit ndërkombëtar për më shumë se një decade.

nga autori