Arbër Ahmeti

 

Arbër Ahmeti është jurist dhe hulumtues me specializim në të drejtën ndërkombëtare. Interesat e tij studimore janë në fushën e të drejtës dhe sigurisë ndërkombëtare, drejtësisë penale dhe të drejtës humanitare, si dhe në të drejtën në shtetet e dala nga konfliktet. Ai ka qenë hulumtues i ftuar në Institutin për Paqe dhe Menaxhim të Konflikteve në Akademinë Kombëtare të Mbrojtjes në Austri ku ka mbuluar Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor, si dhe kontribuues në Raportet e Oksfordit për të Drejtën Ndërkombëtare ku mbulon juridiksionin e Shqipërisë.

nga autori