Arbër Fetahu

Arbër Fetahu ka përfunduar studimet Bachelor në Universitetin e Prishtinës drejtimi Shkenca Politike, dhe studimet Master ne Missouri State University në drejtimin International Affairs. Aktualisht është i angazhuar si Hulumtues në Grupin për Studime Juridike dhe Politike (GLPS). Fokusi i tij është politika ndërkombëtare.

 

 

nga autori