Anna Di Lellio

Anna Di Lellio është sociologe, gazetare dhe ish konsulente e Kombeve të Bashkuara. Aktualisht është profesoreshë në New School të Nju Jorkut. Ajo ka shkruar rreth prezencës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe Irak.