Anita Zeka

Studente e Fakultetit Juridik në drejtimin civil. Gazetare në Observer për një kohë të shkurtër në vitin 2017. E fokusuar në mbrojtjen e të drejtave të njeriut veçanërisht aktive në lëvizjet feministe.