Anemona Zeneli

Anemonë Zeneli ka magjistruar në Mësimdhënie dhe Kurrikulë në Syracuse University në New York ku, në gusht të këtij viti, do të vazhdojë studimet e doktoraturës. Ajo është e angazhuar në The Ideas Partnership dhe Education Plenum.