Andrew Small

Andrew Small është një bashkëpunëtor i lartë transatlantik me programin e Azisë në Fondin Gjerman Marshall të Shteteve të Bashkuara. Për më tepër, ai është një bashkëpunëtor i lartë i politikës në Këshillin Evropian për Marrëdhëniet e Jashtme.