Andrea Jeliç

Andrea Jeliç është një gazetare e pavarur nga Mali i Zi. Ajo shkruan për të përjavshmen e pavarur Monitor dhe portalin e Gazetës së Parë të Pavarur Elektronike të Malit të Zi (PCNEN), kryesisht mbi çështjet shoqërore - ekologjinë, arsimin, barazinë dhe mbrojtjen shëndetësore. Ajo ka marrë pjesë në shumë seminare dhe ka ndjekur trajnime të shumta të gazetarisë. Ka diplomuar në shkencat e komunikimit në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në Universitetin Aldo Moreau në Bari, Itali. Një pjesë të arsimit të saj ka kaluar në Universitetin Meiji në Tokio, Japoni. Jeton dhe punon në Podgoricë.