Anders Åslund

Anders Åslund, një bashkëpunëtor i lartë në "Stockholm Free World Forum" dhe është autor i "Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy."