Ana E. Juncos

Ana E. Juncos është profesoreshë e Politikave Evropiane në Universitetin e Bristol. Ajo ka doktoruar në politikë, marrëdhënie ndërkombëtare dhe studime evropiane në Universitetin Loughborough.  Ana E. Juncos ka botuar gjerësisht mbi politikat e jashtme evropiane, të sigurisë dhe të mbrojtjes. Ajo është autore e Politikës së Jashtme dhe të Sigurimit të BE-së në Bosnjë: Politika e Koherencës dhe Efektivitetit (Manchester University Press, 2013) dhe bashkë-redaktuese e Konventës së BE-së Parandalimi dhe Menaxhimi i Krizave (me E. Gross, Routledge, 2011). Ajo ka botuar artikuj në revista të rangut të lartë si Journal of European Public Policy, Journal of Common Market Studies, and Cooperation and Conflict. Ajo aktualisht është një redaktore e asociuar e Journal of European.