Amara Sejdiu

Amara Sejdiu është studente e shkencave të drejtësisë në Prishtinë. Aktiviste e shoqërisë civile. Shkruan për fenomene rinore në Kosovë.