Alisa Hasani

Alisa Hasani është hulumtuese dhe aktiviste. Studimet e Master i ka përfunduar në Iowa State University, SHBA, në Politika Publike dhe Politika Krahasuese. Në SHBA ka punuar në zyrën e ISU për politika të veteranëve. Aktualisht punon në shoqëri civile në Kosovë, respektivisht ne PIPS. Fushat e interesit të saj përfshijnë analizat statistikore dhe bigdata.