Ali Wyne & Ryan Hass

Nga Ali Wyne është një analist i lartë me praktikën Global Makro në "Eurasia Group".

Ryan Hass është një anëtar i lartë dhe Kryetar i Michael H. Armacost në programin e politikës së jashtme në Institucionin "Brookings".