Afrim Kasolli & Alfred Marleku

Afrim Kasolli ka studiuar Filozofi-Sociologji. Një kohë ka ligjëruar lëndën “Hyrje në Shkencat Politike në Kolegjin Victory”. Ka qenë deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Merret me shkrime dhe ese filozofike. Sferë e veçantë e interesit të tij është filozofia politike.

Alfred Marleku ka përfunduar studimet bachelor, master dhe ato të doktoratës në shkenca politike. Aktualisht është ligjërues në Kolegjin “UBT”, Fakultetin e Shkencave Politike.