Albian Krasniqi

Albian Krasniqi është duke i vazhduar studimet postdiplomike në drejtimin ‘Ekonomi Zhvillimore’ në Universitetin e Sussex-it në Britani. Së fundi, është duke hulumtuar lidhur me efektet e ndihmave të huaja në nivelin e korrupsionit në vendet me të ardhura mesatare.