Alban Zogaj

Alban Zogaj (PhD ne Ekonomiks) është ekonomist në ekipin e zyrës së Sfidës së Mileniumit (Millennium Challenge Corporation). Albani ka përfunduar studimet e magjistraturës në Universitetin Staffordshire në Angli, kurse ka doktoruar në Universitetin Politeknik të Markes, Itali. Interesimet e tij janë kryesisht politikat makroekonomike dhe zhvillimi ekonomik. 

nga autori