Alban Dafa

Alban Dafa është hulumtues i çështjeve të mirëqeverisjes dhe sigurisë. Ka 
mbaruar Akademinë e Forcave Detare të Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës në vitin 2011 dhe më pas ka shërbyer në rradhët e Forcave të 
Armatosura Shqiptare. Në vitin 2016 është diplomuar me Master në Arte për 
Politikën dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Lindjes së Mesme nga 
Universiteti i Ekseter në Mbretërinë e Bashkuar nëpërmjet programit të 
bursave “Chevening”.