Alban Zogaj & Alban Hashani

Alban Zogaj (PhD ne Ekonomiks) është ekonomis në ekipin e zyrës së Sfidës së Mileniumit (Millennium Challenge Corporation). Albani ka përfunduar studimet e magjistraturës në Universitetin Staffordshire në Angli, kurse ka doktoruar në Universitetin Politeknik të Markes, Itali. Interesimet e tij janë kryesisht politikat makroekonomike dhe zhvillimi ekonomik. 

Alban Hashani mban pozitën e Drejtorit Ekzekutiv në Institutin Riinvest. Ai gjithashtu ligjëron për ekonomi në programet e Universitetit Staffordshire në Kolegjin Riinvest. Ai ka studiuar në Ekonomi në Universitetin e Prishtinës dhe Universitetin Staffordshire. Ai është i përfshirë në projekte të shumta kërkimore në fushën e ekonomisë së tranzicionit dhe ekonomisë industriale.