Agon Nixha

Agon Nixha mban diplomë master nga University College London - UCL, me fokus në ekonomiks dhe politika krahasuese në vendet në tranzicion. Gjate shtate viteve të fundit, Agoni ka qenë pjesë e shume projekteve zhvillimore në Kosovë, që ndërlidhen me: klimën e biznesit, qeverisjen e mire, qeverisjen korporative, bujqësinë, energjinë dhe turizmin – në secilën prej tyre prej tyre përgjegjës për pjesën ekonomike. Agoni, përveç ekonomisë, është i interesuar edhe në disiplina tjera, veçanërisht në psikologji sociale.