Agon Maliqi

Agon Maliqi është krijues dhe redaktor bashkëthemelues i blogut Sbunker. Ai punon si hulumtues dhe këshilltar i politikave publike në sektorin privat, ndërkohë që është i angazhuar edhe si aktivist i shoqërisë civile dhe komentues në shtypin kosovar. Maliqi ka punuar për një numër programesh zhvillimore në Kosovë, kryesisht të ndërlidhura me qeverisjen e mirë, të drejtat e njeriut dhe zhvillimin gjithëpërfshirës. Maliqi ka përfunduar studimet master për Politikat e Zhvillimit Ndërkombëtar në Duke University në SHBA ndërkohë që më parë, në vitin 2006, ka diplomuar për Shkenca Politike dhe Studime Evropiane në Universitetin Amerikan në Bullgari. 

nga autori