Afrim Kasolli

Afrim Kasolli ka studiuar Filozofi-Sociologji. Një kohë ka ligjëruar lëndën “Hyrje në Shkencat Politike në Kolegjin Victory”. Ka qenë deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Merret me shkrime dhe ese filozofike. Sferë e veçantë e interesit të tij është filozofia politike.

nga autori